Em đang có ý định bán bộ này. Còn rất mới vì ít chụp.
Nhờ các bác định giá giúp em. Lâu lắm rồi em không mua bán gì nên không nắm được thị trường ạ.
Tks các bác.