Hồi trước mình có 1 len Fuji 27 f2.8 báo lỗi không mở được khẩu. Mình có xem trang nước ngoài thì cũng có vài người bị tình trạng tương tự. Không viết anh em fuji có ak từng bị chưa?