Cấn tìm 1 bạn như tiêu đề
+ Biết photoshop sửa ảnh, phục chế ảnh
+ Có khả năng thiết kế thêm mảng in ấn ví dụ như in tờ rơi

lương và thời gian làm việc theo thỏa thuận
Liên hệ mình để biết thêm chi tiết nhé 0936065417

Thanks