Xe điện Metro với bánh xe cao su đặc, chạy trên đường rầy bê tông nẻn rất êm.

L1000886-Edit by Dat's Photos, on Flickr

Hai bố con đi chơi.

L1000888-Edit by Dat's Photos, on Flickr