Dư xài cần bán Rig cage và top hanlde cho Sony A6400. Mới 99,99% kèm vít lục giác.
Giá 1 triệu, không nhận trả giá, không ship cod.
Giao dịch giờ hành chính tại số 10 mai chí thọ, quận 2 ( khu đô thị sala) - o9o5599171
vui lòng hiện hệ theo số điện thoại trên.