Được học hỏi vào nghề chụp. Được đào tạo chuyên nghiệp để lên thợ chụp.
Liên hệ : A Tường 0902842226