speedlite full box, ít sử dụng nên còn như mới.
Giá 4.5tr.
LH O914974889