Nội dung đặc sắc tại AV Show lần này mà em khoái.
Workshop về cách chọn lựa, pha chế specialty cafe của The Yellow Chair và LUA tại AV Show.