Cho mình hỏi trước thấy page có ng dạy pts miễn phí gio còn không vậy