Cần bán Canon grip BG-E11 dùng cho Canon 5D mark III (5D3), chạy ngon, hoạt động hoàn hảo. Có thể chuyển hàng bằng bưu điện trên toàn quốc, hoặc gặp tại Nam Định hay Hà Nội.
IMG_7760 by Chung Nguyen, on Flickr

IMG_7758 by Chung Nguyen, on Flickr

IMG_7755 by Chung Nguyen, on Flickr

IMG_7754 by Chung Nguyen, on Flickr