Mình đang nhắm tới xt30 a6400 a7 mark 2 hiện tại 3 con này giá sương sương nhau..............mình thích chụp nhiều hơn quay,anh em nghĩ mình nên mua con nào,và anh em có tư vấn nào thì cho mình biết với. cám ơn rất nhiều.