Apham nói chuyện với một số anh em VNPHOTO cựu trào, mở lại 1 group hoàn toàn mới trên Facebook để cafe bà tám, rủ rê chụp choạch, post ảnh linh tinh hàng ngày. Giờ chỉ khoái 8888 thôi, anh em VNPHOTO ngày xưa ở đâu vào chơi với em đi

Anh em tham gia group này nha:
https://www.facebook.com/groups/2233363713445823/