Chả là em đang dùng máy ks1 nhưng không hiểu tại sao chụp mà ảnh cứ tối thui, mặc dù em chỉnh tốc và khẩu, iso các thứ mà mới lên sáng dc chút. Giúp e với :(