em có 2 bộ
Bộ 1: a77ii cz16-80 70-400g
Bộ 2: a99ii cz27-40 min fix 100

Đầu tiên bộ 1 dùng hoàn toàn bt
Bộ 2 24-70 cắm len vào ko nhận (ko chỉnh dc F, chỉ hiện F__)
Sau đó cắm e 70 400G vào a99ii thì bị tương tự, cắm lại a77ii thì bị thế luôn mặc dù 5p trc hoàn toàn bình thường

Trong khi đó cz16 80 lắp 2 body dùng af bình thường

Xin các bác trợ giúp