Mình mua nhưng không đeo vì đang sài kính cận đổi màu.
3.5tr
0932 14 66 01
QPN

https://sunwear.vn/collections/kinh-...hoCsscQAvD_BwE