Cho em hỏi, Body XE3 xài ngàm nào để cắm được len Emount lên ạ?
Em search trên mạng: MOUNT SONY/MINOLTA AF-FX
Không biết cái này cắm được lên XE3 khônh? Mong các anh chỉ giáo thêm vì xưa giờ em chưa dùng mount bao giờ ạ.

Cám ơn anh em.