Em mới tập chụp ấm và chén mà khó chụp quá. mong các cao nhân cho em xin chút kinh nghiệm


NMG_310919 by ẤM TỬ SA, trên Flickr[/IMG]