Chân và head còn khá mới. Tặng túi may riêng.
3.9tr
Xem/GD ở 146 Nguyễn Van Trỗi, PN
0932. 14. 6601