Bác nào xài qua rồi cho mình xin ý kiến ạ. Nhu cầu chủ yếu là chụp ảnh gia đình và thỉnh thoảng đi du lịch