Doàn thị Hương đã thoát án tử :

https://www.youtube.com/watch?v=jtg5lIh4nwo

các bạn cho biết chút ý kiến nhe