Mình mới chuyển qua chơi Fuji, trước dây chơi DSLR hãng khác nên chưa hiểu rõ lắm ưu nhược điểm của màn trập cơ học với màn trập điện tử trong Xpro2. Thấy có 3 chế độ tuỳ chọn màn trập nhưng không tìm thấy được nhiều thông tin trên mạng về ưu khuyết điểm của các loại màn trập này. Pro nào đã sử dụng xin share với ạ. Cảm ơn pros