ACE ai cân màu màn hình nói mình nha. Phục vụ tận nhà nhé ^^