Mình mới chơi dòng microlens, mọi người cho mình hỏi lens M42 Pentacon 50/1.8 MC dùng cho 6k (dùng ngàm chuyển) để chụp chân dung có ổn không ạ?
Nếu có nhu cầu chụp macro thì nên chọn loại quay tay nào ạ?
THanks?