Chắc e phải tập up từ Google Photos giống như bác thôi, Flickr chơi dở quá, rồi cũng có ngày ... :(