TThach tiếp tục gửi đến các bác bộ ảnh nội ngoại thất một phòng game được thiết kế quy mô thuộc loại nhất từ trước tới nay.

Địa điểm: Thành phố Huế
Chủ sở hữu: Venus Gaming
Thiết kế: RulArchitect
Ảnh: Nguyen Thai Thach