E đang dùng leica, vđ của e là e muốn chụp chân dung trẻ con, nhưng mỗi tội thể loại xoay tay này chụp trẻ con hơi đuối. E định đầu tư thêm 1 ống 90 f2 apo. Nhưng với tầm t mua ống đó e có thể chiến đc 5d m3 vs 70-200, chụp xóa phông điên cuồng và khá dễ khi chụp trẻ con. Các cụ bảo e nên chọn phương án nào?