cảm ơn bác đã giúp mọi người hiểu thêm về Nikon.. mình cũng mới ôm 1 em D7200 và cũng đang tạch mạch tái máy mò mẫm...