Hết BH, không trầy. E up hình sau.
Xem/GD tại nhà riêng 357 Nguyen Trong Tuyen, TB.
19.2tr.
0932.146601 U50.