Chào các bác.
Con K5 của em ₫ể lâu không dùng. Mới hôm trước mang ra chụp thì ảnh tối thui, dù e đã thử nhiều chế độ, reêt cài đặt, điều chỉnh các thông số nhưng ảnh vẫn tối. Chụp giữa ban ngày mà cứ như ban đêm, hình hiện lên lờ mờ.
Không biết bác nào đã bị như vậy chưa? Tư vấn cho e với.
Em xin cảm ơn, e đang dùng K5 với kit.