Mình không add ảnh trực tiếp trên site được phải ko các bạn? phải thông qua web trung gian nên hơi bất tiện nhỉ