Nhờ Mod chút nhé

Mình làm mảng áo dài đợt lễ này đang muốn vào Huế chơi tiện thể chụp luôn mấy bộ áo dài, vậy nhờ anh em xem có bạn mẫu nào giới thiệu cho nhà em với, em thuê nửa buổi thôi, đang cần vì tối mai vào đó rồi, gấp gấp

AE nào có số ĐT cho em tiện liên lạc nhé, vì gấp rồi