Anh bạn mua không sử dụng nên gửi bán giúp cái tele... 1.4X
Hình thức như ảnh , hoạt động bình thường chưa qua sửa chữa ...
Giá bán : 3.000.000 VND

Liên hệ : 093 301 4127
Tên : Duy
Tuổi : 48