Quote Được gửi bởi Thanh Kim View Post
Em cũng y như bác, nhìn vào em bị dội
cũng thấy cái cổng nó lỗ lỗ sao sao ấy