Mình cần 1 photo chụp hình tiệc cưới ngày mai: 28/01/2018 ở Phú Nhuận.
Chụp giao file.
Yêu cầu: Máy Fullframe.
Liên hệ: Quan-091OO34OO