Minh đang muốn đào tẩu sang sony nên cần anh em nào đang sử dụng Sony A99II cho mình Xin góc ảnh Sony A99 Mark II
Cảm ơn :D Ảnh có Flash càng tốt