Mình cần mua len 50f1.8 G nikon k quan trọng ngoại hình . Chụp net là ok. lH:0906391666. Xin cảm ơn