Em không có hình đóng góp nhưng thấy tên anh nên em vào xem và hình máy này chụp đẹp quá anh ơi, chụp tối như vậy là quá đẹp em không dùng Android nên em không rõ khi so sánh với máy SS mới nhất ra sao.