Em đang có dự định chụp ảnh cưới ở cao nguyên đá Đồng Văn, Không biết cả nhà có ai đã chụp ảnh trên này chưa cho em xin ít lời khuyên với ạ