Hôm nay em mới xách máy đi chụp chim, ra cái Lake Washington kiếm én chụp để tập BIF. Một hồi thì hoa cả mắt. Mấy con én này bay nhanh quá.

#1466

A1K06019-Edit by kevinle4230, on Flickr

#1467

A1K06547 by kevinle4230, on Flickr

#1468 Phút quan trọng bị em làm mất hứng

A1K06269-Edit by kevinle4230, on Flickr