Ảnh đẹp quá, xem chuyến đi của bác em biết thêm được nhiều điều mới. Cám ơn bác đã chia sẻ.