Uổng quá bác ASAV. Như mọi lần, có chiếc F-35 này tham dự.

DSC_0331 by Dat's Photos, on Flickr