Chuyến đi ngắn nhưng cái World Cup nó làm dài ra vẫn chưa hết!

Hôm nay em dắt các bác sang một khu khác nằm trong the Art Institute of Chicago để xem các tác phẩm của người Mỹ thật sự. Em nói không sai đâu ạ. Cả Bắc Mỹ (Canada, Mỹ, Mexico) này có 500 bộ lạc người Mỹ vì họ đã có mặt ở đây cả chục ngàn năm trước khi người Vikings đặt chân đến Bắc Mỹ (Newfoundland) vào thế kỷ thứ 11, 12 và sau đó người Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 15, 16. Kha Luân Bố không phải là người khám phá ra Mỹ Châu; khám phá thế nào được khi người ta đã có văn minh Inca và Mayan ở đây từ bao lâu! Bác nào có NETFLIX xem sê ri The West của Ken Burns để tìm hiểu phần nào về lịch sử và số phận oan khiên của người Mỹ chính thống, y hệt như người Chàm ngày xưa trước khi có người Việt với cái gọi là "Nam tiến để mở mang bờ cõi" của họ.

Đây là người Mỹ trong bộ lễ phục.
L1000797 by Dat's Photos, on Flickr

Và sau đây là những tác phẩm nghệ thuật của họ, đa số là đồ đất sét nung hoặc đồ sành. Trông rất tinh vi và có nghệ thuật.
L1000742 by Dat's Photos, on Flickr

L1000749 by Dat's Photos, on Flickr

"Người kể chuyện"
L1000753 by Dat's Photos, on Flickr

L1000760 by Dat's Photos, on Flickr

L1000761 by Dat's Photos, on Flickr

L1000766 by Dat's Photos, on Flickr

L1000754 by Dat's Photos, on Flickr