Ngựa vằn. Có một điều thú vị là bộ lông của chúng không con nào giống con nào nha các bác. Số đường sọc vằn vện, phương hướng cũng khác nhau , như vân tay của con người ấy , và bọn chúng nhận ra nhau qua bộ lông "hổng ai giống ai" ấy.
_DSC4646 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Các loài khác có lẽ cũng vậy, hổ , hươu nai, thậm chí là đuôi cá voi , em đọc được từ 1 bài viết của bác Vankhoa trong chuyến Alaska.
_DSC4647 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Đà "đểu", tấm này nếu không nói chụp qua kính chắc không nhìn ra hỉ?
_DSC4640 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr