Quote Được gửi bởi phonglinh12 View Post
xàm vừa thôi mấy thằng 3 que
3 que đã chết lâu rồi còn đâu mô, máu L đang thắng thế hiện nay chú hỷ.