Hiện mình mua len Samyang 14 f2.8 ( MF ) len cho Canon hoặc Nikkon điều dc. Ai có xin cho giá. Giao dịch HCM - 0976472718 - Tâm .