Mình vừa đăng ký và có thử Up ảnh bán trên trang này. Ai cũng chơi trên trang này cho mình xin ít review được không? Cám ơn!