Tình hình là em đang cần mua 1 ít film Kodak Portra 400 với 160 cho em Mamiya mà không biết phải mua ở đâu, các bác hay mua ở đâu giúp newbie với :D :D :D