E xin phé góp vài tấm chụp và phơi sáng trên body 5d3 + lens đời 3 này với mấy anh, e đã chuyển từ con f4 sang con này, ko dùng Filter. Cảm nhận về file sau xử lý của e thấy chi tiết công trình ổn hơn nét và hình khối tốt hơn con f4. Ánh sáng trong và boker đẹp ở tiêu cự 35 f2.8.
Mong các a chỉ e thêm vài chiêu chụp chân dung với con này vì e thấy chân dung nó chưa ổn lắm.
[IMG]_HGM00911 by Chú Mỹ 0908916581, on Flickr[/IMG]
[IMG]
_HGM0141 by Chú Mỹ 0908916581, on Flickr[/IMG]
[IMG]_HGM98762 by Chú Mỹ 0908916581, on Flickr[/IMG]
[IMG]_HGM9921 by Chú Mỹ 0908916581, on Flickr[/IMG]
[IMG]_HGM9909 by Chú Mỹ 0908916581, on Flickr[/IMG]
[IMG]_HGM0041 by Chú Mỹ 0908916581, on Flickr[/IMG]
[IMG]_HGM00581 by Chú Mỹ 0908916581, on Flickr[/IMG]

Thanks all ! ^^