Tình trạng:

_ Hoạt động: body, lens đang sử dụng đo sáng, auto focus, khẩu khép chính xác

_ Kính trước, sau đẹp mượt mà, không mốc, rễ tre, mù ...; cáp trước

Thể thức đấu giá:

Giá khởi điểm: 1,000,000 VND

Bước giá: 25,000 VND

Giá bảo lưu: không có

Giá bán ngay: không có

Giá kỳ vọng mua cao nhất _ thể thức mới:

_ Các bạn có thể bỏ một giá kì vọng mua cao nhất bằng cách message cho seller/mod Vnphoto trước thời hạn kết thúc phiên đấu giá này (phải gửi cho cả 2 để công bằng nhé);

_ Giá này sẽ được so sánh với giá bid cuối cùng, ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc

_ Các trường hợp có thể xảy ra:

+ (A): Giá cuối cùng là giá được post cuối cùng hợp lệ trên phiên đấu giá này (nếu không có giá kì vọng mua được message cho seller/mod vnphoto, hoặc cao hơn giá kỳ vọng được message cho seller/mod vnphoto

+ (B): Giá cuối cùng là giá được post cuối cùng hợp lệ trên phiên đấu giá này + bước nhảy giá nhỏ nhất (nếu giá kì vọng mua được message cho seller/vnphoto cao hơn giá post hợp lệ cuối cùng)

Ví dụ:

Lens X:

Giá khởi điểm: 0 đ

Bước nhảy 25,000 VND

Hạn: 05/03/2017 (hết 12:00 khuya)

Post đấu giá cuối cùng: 1,000,000 VND đặt bởi ông Y

(A): Ông Y thắng lens A vì giá kỳ vọng mua cao nhất được message cho seller/vnphoto mod thấp hơn 1,000,000 VND (hoặc không có ai đặt giá kỳ vọng mua cao nhất)

(B): Ông Z thắng lens A ở mức giá 1,025,000 VND vì đã message cho seller/vnphoto giá kì vọng mua cao nhất 2,000,000 VND (hoặc là cao hơn nữa)


Thời hạn kết thúc: 11:31 tối ngày 05/03/2017

Giao hàng và thanh toán

Giao hàng: nhận trực tiếp tại nhà riêng Q11; hoặc giao toàn quốc bằng Viettel post (buyer trả phí)

Chuyển khoản:

_ Buyer liên hệ nhận tài khoản sau khi thắng đấu giá qua số điện thoại 0909788395 (Tý _ 1984)

_ Buyer chuyển khoản cho seller, và upload lấy xác nhận seller trên thread đấu giá này.

_ Seller ship hàng 1 ngày sau khi xác nhận chuyển khoản; hoặc thỏa thuận nhận hàng riêng với buyer.

_ Buyer nhận hàng; comment ý kiến về món hàng/seller

Ảnh chi tiết