Vâng Tam cốc bích động bác ạ, mà bác Đông đổi gu này hấp dẫn quá. Tấm này em leo mất hơn 40p mới lên tới đỉnh núi để chụp mệt bở cả hơi tai.
DSC_1090-Pano by Nguyễn Xuân Thu, trên Flickr